Laporan Penggalangan Dana Wakaf Tanah

Penggalangan dana untuk tanah wakaf Pesantren Penghafal Al Qur`an yang telah terkonfirmasi adalah sebagai berikut :

PENCATATAN PEMASUKAN DONASI 
WAKAF
 TOTAL   Rp                        443,921,975
No Tgl Nama Donatur  Jumlah  VIA
1 25 Jul 19 Abu Novrelyas  Rp……..   1,500,000 cash
2 25 Jul 19 Abu Naufal  Rp……..   5,000,000 cash
3 25 Jul 19 Abu Ananda  Juan  Rp……..   4,500,000 cash
4 25 Jul 19 Hamba Allah  Rp……..   1,500,000 cash
5 25 Jul 19 Ummu Anwar  Rp……..   2,000,000 cash
6 26 Jul 19 Hamba Allah  Rp………..   200,000 Transfer
7 26 Jul 19 Bpk Halim  Rp………..   100,000 Transfer
8 26 Jul 19 Ibu Tri Puji  Rp……..   1,500,000 Transfer
9 26 Jul 19 Hamba Allah  Rp………..   200,000 Transfer
10 27 Jul 19 Bpk Ahmad  Rp……..   1,000,000 Transfer
11 29 Jul 19 Bpk Edi Junaedi  Rp………..   300,000 Transfer
12 30 Jul 19 Hamba Allah  Rp………..   300,000 Transfer
13 30 Jul 19 Hamba Allah  Rp………..   100,000 Transfer
14 30 Jul 19 OT Nadine Aulia  Rp………..   500,000 cash
15 30 Jul 19 OT Faiz Rafardhan  Rp………..   500,000 cash
16 01 Agu 19 Fitria Ristiyaningrum  Rp………..   400,000 Transfer
17 01 Agu 19 PUK PT. KASAI   Rp……..   2,405,000 cash
18 01 Agu 19 M. Imam Sukoco  Rp………..   200,000 Transfer
19 02 Agu 19 Supriyanto  Rp……..   1,500,000 Transfer
20 02 Agu 19 Hamba Allah  Rp………..   250,000 Transfer
21 02 Agu 19 Hamba Allah  Rp………..   500,000 Transfer
22 02 Agu 19 Hamba Allah  Rp………..   100,000 Transfer
23 03 Agu 19 Hamba Allah  Rp……..   1,000,000 Transfer
24 04 Agu 19 Hamba Allah  Rp………..   500,000 Transfer
25 05 Agu 19 Abu Dhia  Rp……..   3,000,000 cash
26 05 Agu 19 Ummu Rayyan  Rp………..   100,000 cash
27 05 Agu 19 Abu Alfatiha  Rp………..   500,000 cash
28 06 Agu 19 Hamba Allah  Rp………..   500,000 cash
29 07 Agu 19 Hamba Allah  Rp……..   1,200,000 cash
30 07 Agu 19 Ummu Harits Alfatih  Rp………..   100,000 cash
31 07 Agu 19 Hamba Allah  Rp………..   500,000 cash
32 07 Agu 19 Hamba Allah  Rp………..   500,000 cash
33 08 Agu 19 Abu Azzam  Rp………..   400,000 cash
34 09 Agu 19 Hamba Allah  Rp………..   500,000 Transfer
35 09 Agu 19 Devisi Sosial PT. NKS  Rp……..   1,050,000 cash
36 09 Agu 19 Ibu Fariza  Rp……..   1,500,000 Transfer
37 09 Agu 19 Hamba Allah  Rp…….   19,500,000 Transfer
38 09 Agu 19 Abdullah  Rp………..   300,000 Transfer
39 09 Agu 19 Hamba Allah  Rp………..   100,000 Transfer
40 09 Agu 19 Soeharjanto (alm)  Rp……..   3,000,000 Transfer
41 09 Agu 19 Kustiyah (alm)  Rp……..   3,000,000 Transfer
42 09 Agu 19 Pak Tugimin  Rp……..   1,000,000 cash
43 09 Agu 19 Hamba2 Allah  Rp……..   1,000,000 cash
44 09 Agu 19 Hamba Allah  Rp………..   225,000 cash
45 10 Agu 19 Pak Tri   Rp……..   2,000,000 Transfer
46 10 Agu 19 Ngangkatken Bangun  Rp……..   1,500,000 Transfer
47 10 Agu 19 Saniah Br Setepu  Rp……..   1,500,000 Transfer
48 11 Agu 19 Hamba Allah  Rp………..   200,000 cash
49 13 Agu 19 Hamba Allah  Rp……..   3,000,000 Transfer
50 14 Agu 19 Abu Ridho  Rp……..   1,500,000 cash
51 15 Agu 19 Hamba Allah  Rp………..   300,000 cash
52 15 Agu 19 DKM masjid PT. Bekaert  Rp……..   1,200,000 cash
53 15 Agu 19 Hamba Allah  Rp……..   1,000,000 Transfer
54 16 Agu 19 Ummu Daffa Radithiya  Rp………..   500,000 cash
55 16 Agu 19 Ummu Ammar Syafiq  Rp……..   1,500,000 cash
56 16 Agu 19 Hamba Allah (ba)  Rp………..   100,000 cash
57 16 Agu 19 Hamba Allah  Rp………..   500,000 cash
58 16 Agu 19 Hamba Allah  Rp………..   250,000 cash
59 16 Agu 19 Pak sholihin  Rp………..   500,000 cash
60 16 Agu 19 Hamba Allah  Rp………..   500,000 cash
61 21 Agu 19 Ikhwan PT. Spindo  Rp………..   800,000 cash
62 24 Agu 19 Bpk Thoif  Rp………..   100,000 cash
63 27 Agu 19 bpk Supriyanto  Rp………..   300,000 Transfer
64 27 Agu 19 Hamba Allah  Rp………..   200,000 Transfer
65 28 Agu 19 PT. Bekart  Rp……..   1,800,000 cash
66 28 Agu 19 Hamba Allah  Rp………..   250,000 Transfer
67 29 Agu 19 Ummu Faiz Rafardhan  Rp………..   400,000 cash
68 30 Agu 19 Hamba2 Allah  Rp………..   690,000 cash
69 30 Agu 19 Hamba Allah  Rp……..   1,020,000 cash
70 30 Agu 19 Ummu Daffa Radithiya  Rp………..   500,000 cash
71 30 Agu 19 Sebar Donasi PT NTPRI  Rp………..   541,000 cash
72 31 Agu 19 Kajian Parenting  Rp……..   1,220,000 cash
73 01 Sep 19 Donasi MASJID Abdurrahman  Rp………..   625,000 cash
74 02 Sep 19 Hamba Allah  Rp………..   475,000 Transfer
75 02 Sep 19 Hamba Allah  Rp………..   100,000 Transfer
76 02 Sep 19 Ibu Lusanti Verani  Rp……..   3,750,000 Transfer
77 03 Sep 19 Ibu Yanti Dwi  Rp………..   125,000 Transfer
78 05 Sep 19 ummu rayyan  Rp………..   100,000 cash
79 05 Sep 19 Bpk. Supardi  Rp……..   1,000,000 cash
80 05 Sep 19 Bpk Urif S  Rp……..   1,500,000 Transfer
81 05 Sep 19 Kotak Masa Depan  Rp……..   1,256,000 cash
82 05 Sep 19 Bpk Jajat Sudrajat  Rp………..   500,000 Transfer
83 10 Sep 19 Ummu Harits  Rp………..   100,000 cash
84 10 Sep 19 Abu Alif  Rp………….   50,000 cash
85 11 Sep 19 Ipi  Rp………….   50,000 cash
86 11 Sep 19 Guvi  Rp………..   100,000 cash
87 11 Sep 19 Hamba Allah (Pt Spindo)  Rp………..   300,000 cash
88 15 Sep 19 hamba allah  Rp……..   1,000,000 Transfer
89 15 Sep 19 Abu Ukasyah  Rp………..   100,000 cash
90 15 Sep 19 Hamba Allah  Rp……..   1,000,000 cash
91 15 Sep 19 Pak Rahmat  Rp………..   500,000 cash
92 15 Sep 19 Ummu Kaisah  Rp………..   100,000 cash
93 18 Sep 19 Hamba Allah (Pt Spindo)  Rp………..   500,000 cash
94 18 Sep 19 Hamba Allah  Rp………..   100,000 cash
95 19 Sep 19 Hamba Allah  Rp……..   2,850,000 Transfer
96 19 Sep 19 Hamba Allah  Rp………..   300,000 Transfer
97 19 Sep 19 Hamba allah  Rp………..   230,000 cash
98 19 Sep 19 Celengan Tk  Rp………….   57,000 cash
99 20 Sep 19 Hamba Allah  Rp………..   200,000 cash
100 20 Sep 19 DKM alMustaqiliin PT. Aisin  Rp……..   2,500,000 cash
101 20 Sep 19 Hamba Allah  Rp………..   500,000 cash
102 21 Sep 19 Hamba Allah  Rp………..   300,000 Transfer
103 23 Sep 19 Kotak Masa depan  Rp………..   644,000 cash
104 25 Sep 19 Pak Anas Johar  Rp……..   1,500,000 Transfer
105 27 Sep 19 Hamba Allah  Rp………..   200,000 Transfer
106 28 Sep 19 Hamba Allah  Rp………..   200,000 Transfer
107 28 Sep 19 pak H. Khoirun Galuh  Rp……..   3,000,000 Transfer
108 30 Sep 19 Abu Hanafi  Rp……..   1,000,000 cash
109 01 Okt 19 Hamba Allah  Rp………..   100,000 cash
110 01 Okt 19 Ummu Hana Zulfa  Rp……..   1,000,000 cash
111 01 Okt 19 Ummu Arsyaka  Rp………..   200,000 cash
112 01 Okt 19 Bapak. Gufi  Rp………..   100,000 cash
113 01 Okt 19 Hamba Allah  Rp………..   100,000 Transfer
114 04 Okt 19 Ummu Reyna  Rp………..   500,000 cash
115 04 Okt 19 Hamba allah  Rp………..   100,000 cash
116 04 Okt 19 Hamba Allah  Rp………..   260,000 cash
117 04 Okt 19 Ummu Daffa Radithiya  Rp………..   200,000 cash
118 04 Okt 19 Sebar Donasi PT ATI  Rp……..   6,911,000 cash
119 04 Okt 19 Pak Toip (bekaert)  Rp……..   2,000,000 cash
120 04 Okt 19 Ummu Ahmad Syarif  Rp………….   50,000 cash
121 04 Okt 19 Ummu Faqih`  Rp……..   1,500,000 cash
122 04 Okt 19 Ummu Faiz Rafardhan  Rp………..   300,000 cash
123 04 Okt 19 Kajian Parenting  Rp……..   1,795,000 cash
124 07 Okt 19 Karyawan PT Bekaert  Rp……..   4,130,000 cash
125 07 Okt 19 DKM Masjid Al Barkah PT. Bekaert  Rp……..   1,000,000 cash
126 07 Okt 19 PT. Meiwa Kogyo Ind.  Rp……..   1,719,100 cash
127 07 Okt 19 Sebar Donasi Masjid Almukhtar  Rp…….   14,286,000 cash
128 07 Okt 19 Hamba Allah  Rp………..   500,000 Transfer
129 08 Okt 19 Hamba Allah  Rp………….   40,000 cash
130 09 Okt 19 Pak SuWarno & Saliah  Rp……..   1,500,000 cash
131 09 Okt 19 Hamba Allah  Rp………..   100,000 cash
132 09 Okt 19 Ibu Ika  Rp………..   100,000 cash
133 09 Okt 19 Hamba Allah  Rp………..   300,000 cash
134 09 Okt 19 Ummu Rayyan  Rp………..   100,000 cash
135 09 Okt 19 Hamba Allah  Rp………..   200,000 cash
136 09 Okt 19 Hamba Allah  Rp………..   100,000 cash
137 09 Okt 19 Azam dkk  Rp………..   820,000 cash
138 09 Okt 19 Umi ara  Rp………..   160,000 cash
139 09 Okt 19 bu ina  Rp………..   100,000 cash
140 09 Okt 19 bu filmi  Rp………….   20,000 cash
141 09 Okt 19 Bu ana  Rp………….   20,000 cash
142 09 Okt 19 Bunda danis  Rp………….   20,000 cash
143 09 Okt 19 Hamba allah  Rp………..   500,000 Transfer
144 10 Okt 19 Abu Ahmad  Rp………..   220,000 cash
145 10 Okt 19 Ayahanda Rayan  Rp……..   1,070,000 cash
146 11 Okt 19 Ayahanda Rayan  Rp………..   155,000 cash
147 14 Okt 19 DKM Al Hidayah KCY  Rp……..   1,500,000 Transfer
148 14 Okt 19 Hamba Allah  Rp……..   1,500,000 Transfer
149 15 Okt 19 Kotak Masa Depan  Rp……..   1,863,800 cash
150 15 Okt 19  Hamba Allah( Galuh Mas)  Rp……..   2,000,000 cash
151 15 Okt 19 Bapak. Sugiono (cikampek)  Rp………..   400,000 cash
152 15 Okt 19 HAMBA ALLAH  Rp………….   50,000 cash
153 16 Okt 19 HAMBA ALLAH CKM  Rp………..   100,000 cash
154 16 Okt 19 HAMBA ALLAH LAMARAN  Rp………..   500,000 cash
155 17 Okt 19 Ummu Nadine  Rp………..   290,000 cash
156 18 Okt 19 Hamba Allah  Rp……..   2,000,000 Transfer
157 18 Okt 19 Hamba Allah  Rp………..   200,000 Transfer
158 21 Okt 19 Angga Purniawan  Rp……..   1,000,000 Transfer
159 23 Okt 19 Hamba Allah  Rp………..   100,000 cash
160 23 Okt 19 Pak Hendra Grand tuparev  Rp………..   450,000 cash
161 24 Okt 19 Ayah Handa Haidar  Rp……..   1,000,000 cash
162 24 Okt 19 Hamba Allah  Rp………..   300,000 Transfer
163 25 Okt 19 Grafik Ikhwan Yamaha 2  Rp………..   395,000 cash
164 26 Okt 19 Chairul Nurin  Rp……..   2,000,000 Transfer
165 26 Okt 19 Hamba Allah  Rp………..   200,000 Transfer
166 26 Okt 19 Muhammad Sholihin  Rp……..   1,500,000 Transfer
167 26 Okt 19 Hamba Allah  Rp………..   200,000 Transfer
168 28 Okt 19 Hamba2 Allah (Voucher)  Rp………..   300,000 cash
169 28 Okt 19 Hamba Allah  Rp………….   30,000 cash
170 28 Okt 19 Kajian parenting   Rp……..   1,484,000 cash
171 28 Okt 19 Ummu Hana Zulfa  Rp……..   1,000,000 cash
172 01 Nov 19 Ummu Faiz Rafadhan  Rp………..   300,000 cash
173 01 Nov 19 Ummu Reyna Inggit  Rp………..   500,000 cash
174 01 Nov 19 Hamba Allah  Rp………..   500,000 cash
175 01 Nov 19 Hamba Allah  Rp………….   60,000 cash
176 01 Nov 19 Hamba Allah  Rp………..   100,000 Transfer
177 01 Nov 19 Hamba Allah  Rp………..   200,000 Transfer
178 03 Nov 19 Hamba Allah  Rp………..   300,000 Transfer
179 05 Nov 19 Ummu Habib  Rp………..   100,000 cash
180 05 Nov 19 Hamba Allah  Rp………..   820,000 cash
181 05 Nov 19 Hamba Allah  Rp………..   100,000 cash
182 06 Nov 19 Pak Ariandi  Rp………..   200,000 cash
183 08 Nov 19 Pak hasbiyanto  Rp……..   5,000,000 Transfer
184 08 Nov 19 Hamba Allah  Rp………..   500,000 Transfer
185 11 Nov 19 Ummu Daffa Radithya  Rp………..   200,000 cash
186 11 Nov 19 SPMI PT. Yamaha  Rp………..   350,000 cash
187 11 Nov 19 SMT Departement (PT.JVC)  Rp……..   3,700,000 cash
188 11 Nov 19 Bpk  Rosidi (alm)
Ibu Sumini (almh)
 Rp………..   100,000 cash
189 14 Nov 19 Abu Abhyasa Hafidz  Rp……..   1,500,000 cash
190 20 Nov 19 Penarikan Di KitaBisa  Rp………..   901,867 Transfer
191 24 Nov 19 Hamba Allah  Rp………..   500,000 Transfer
192 26 Nov 19 tas saku  Rp…….   10,426,000 cash
193 26 Nov 19 Kajian Parenting  Rp……..   1,255,000 cash
194 26 Nov 19 Hamba Allah  Rp………..   100,000 cash
195 28 Nov 19 Hamba Allah  Rp………..   200,000 Transfer
196 02 Des 19 Ummu Reyna Inggit  Rp………..   500,000 cash
197 02 Des 19 Ummu Harits Al Fatih  Rp………..   100,000 cash
198 02 Des 19 Hamba Allah  Rp………..   200,000 Transfer
199 05 Des 19 Ummu rayyan  Rp………..   100,000 cash
200 05 Des 19 Abu ukasyah  Rp………..   100,000 cash
201 07 Des 19 Maman  Rp………..   100,000 Transfer
202 10 Des 19 P. Dana PT. NTRI 6 Des 19  Rp……..   1,768,000 cash
203 11 Des 19 Hamba Allah  Rp………..   100,000 Transfer
204 12 Des 19 Pak Imam Ismail  Rp………..   100,000 cash
205 16 Des 19 Hamba Allah  Rp……..   1,000,000 Transfer
206 17 Des 19 Hamba Allah  Rp………..   500,000 Transfer
207 20 Des 19 devisi Sosial PT. KASAI  Rp………..   410,000 cash
208 21 Des 19 Ibu Marinah  Rp………..   500,000 cash
209 21 Des 19 Pak Riyono Asnan  Rp……..   1,160,000 cash
210 22 Des 19 Ayahanda Fathin  Rp……..   2,000,000 cash
211 23 Des 19 Hamba Allah  Rp………..   500,000 Transfer
212 24 Des 19 Ibu Suwarningsih  Rp……..   1,000,000 Transfer
213 26 Des 19 Hamba Allah  Rp………..   300,000 Transfer
214 26 Des 19 Ibu Wardani  Rp………..   500,000 Transfer
215 27 Des 19 Hamba Allah  Rp………..   380,000 Transfer
216 28 Des 19 Pak Doni Darmantoro   Rp……..   1,500,000 Transfer
217 29 Des 19 Hamba Allah  Rp………..   500,000 Transfer
218 31 Des 19 Pak Taopik Hidayat  Rp……..   3,000,000 Transfer
219 05 Jan 20 PT. CGI   Rp………..   220,000 cash
220 05 Jan 20 Pak Shodikin  Rp………..   500,000 cash
221 05 Jan 20 Ayahanda Hafidz  Rp……..   1,500,000 cash
222 06 Jan 20 Hamba Allah  Rp……..   1,000,000 cash
223 06 Jan 20 Abu Abdurrahman  Rp……..   1,000,000 cash
224 06 Jan 20 Kotak Masa Depan  Rp……..   1,714,600 cash
225 08 Jan 20 Pak Mugiono&Istrinya Via Abu Abyan  Rp………..   200,000 Transfer
226 08 Jan 20 Abu Abyan  Rp……..   1,500,000 Transfer
227 10 Jan 20 Hamba Allah  Rp………..   400,000 Transfer
228 12 Jan 20 Hamba Allah  Rp………..   125,000 Transfer
229 14 Jan 20 Kupon 3701-3750  Rp……..   1,000,000 cash
230 15 Jan 20 Nenek Luqman  Rp………..   230,000 cash
231 17 Jan 20 Abu Aziz  Rp………..   400,000 cash
232 17 Jan 20 Bapak Fajar Shidiq  Rp………..   500,000 cash
233 17 Jan 20 Bapak Sunar  Rp……..   1,000,000 cash
234 19 Jan 20 Hamba Allah  Rp………..   500,000 Transfer
235 22 Jan 20 Ummu Anwar  Rp……..   1,500,000 cash
236 22 Jan 20 Bpk.H. Choirudin ( Buana Taman Sari)  Rp………..   441,500 cash
237 22 Jan 20 Hamba allah  Rp………..   500,000 cash
238 22 Jan 20 Abu Deanda ( Kupon )  Rp………..   500,000 cash
239 22 Jan 20 Hamba Allah  Rp……..   1,000,000 cash
240 22 Jan 20 Hamba Allah  Rp……..   1,000,000 Transfer
241 23 Jan 20 Hamba Allah  Rp………..   100,000 Transfer
242 26 Jan 20 Hamba Allah  Rp………..   500,000 Transfer
243 31 Jan 20 Bpk. David Anwari  Rp………..   200,000 Transfer
244 01 Feb 20 Pak Bayu Hendrawan  Rp………..   200,000 Transfer
245 02 Feb 20 Hamba Allah  Rp………..   200,000 Transfer
246 03 Feb 20 Pak Abas Ismangil Fahmi  Rp……..   1,500,000 Transfer
247 04 Feb 20 Pak Danang Ari Wibowo  Rp………..   400,000 Transfer
248 06 Feb 20 Ummu Inggit  Rp………..   250,000 cash
249 06 Feb 20 Ummu Rayyan  Rp………..   100,000 cash
250 06 Feb 20 Abu ukasyah  Rp………..   100,000 cash
251 06 Feb 20 Ummu Harits  Rp………..   100,000 cash
252 06 Feb 20 Kajian parenting  Rp………..   535,000 cash
253 06 Feb 20 Ikhwan pindodeli  Rp………..   700,000 cash
254 17 Feb 20 Kotak Masa Depan  Rp……..   1,343,700 cash
255 21 Feb 20 Jamaah Daihatsu  Rp……..   1,000,000 cash
256 27 Feb 20 Enjang Kusmana Rohiimahumullooh  Rp……..   2,000,000 Transfer
257 27 Feb 20 Hamba Allah  Rp………..   200,000 Transfer
258 28 Feb 20 Abu Kayyis  Rp……..   1,000,000 cash
259 28 Feb 20 Pak Bayu Hendrawan  Rp………..   200,000 Transfer
260 29 Feb 20 Pak Martigo  Rp………..   500,000 Transfer
261 02 Mar 20 Hamba Allah  Rp………..   150,000 Transfer
262 04 Mar 20 Hamba Allah  Rp………..   500,000 cash
263 04 Mar 20 Ummu Harits al fatih  Rp………..   100,000 cash
264 05 Mar 20 Ummu Rayyan  Rp………..   100,000 cash
265 05 Mar 20 Abu ukasyah  Rp………..   100,000 cash
266 06 Mar 20 Pak M. Wahidin  Rp……..   1,000,000 Transfer
267 06 Mar 20 Abu Ukasyah  Rp………..   100,000 cash
268 07 Mar 20 Sebar Donasi Masjid Almukhtar  Rp……..   4,750,000 cash
269 07 Mar 20 Hamaba Allah  Rp………….   50,000 cash
270 08 Mar 20 Pak Wahyono bin sopari  Rp……..   1,500,000 Transfer
271 24 Mar 20 Ibu Lusi Apriyanti  Rp………..   250,000 Transfer
272 24 Mar 20 Hamba Allah  Rp……..   1,000,000 Transfer
273 25 Mar 20 Hamba Allah  Rp……..   1,000,000 Transfer
274 26 Mar 20 Hamba Allah  Rp………..   250,000 Transfer
275 27 Mar 20 Ummu Istiqomah  Rp………..   500,000 Transfer
276 27 Mar 20 Bapak Daviq Anwari  Rp………..   200,000 Transfer
277 28 Mar 20 Bapak Bayu Hendrawan  Rp………..   100,000 Transfer
278 30 Mar 20 Hamba Allah  Rp………..   100,000 Transfer
279 01 Apr 20 Ibu Harini  Rp………..   200,000 Transfer
280 03 Apr 20 Mbah Waliyem  Rp………..   500,000 cash
281 03 Apr 20 Abu Alif Fatih  Rp………..   200,000 cash
282 03 Apr 20 Ummu Harits Al Fatih  Rp………..   100,000 cash
283 10 Apr 20 Hamba Allah  Rp………..   150,000 Transfer
284 17 Apr 20 Hamba Allah  Rp……..   1,000,000 Transfer
285 18 Apr 20 Hamba Allah  Rp……..   1,500,000 Transfer
286 21 Apr 20 Hamba Allah  Rp………..   200,000 Transfer
287 01 Mei 20 Bpk Sutarto  Rp………..   200,000 Transfer
288 13 Mei 20 Bpk Edy Prastyo  Rp………..   250,000 Transfer
289 15 Mei 20 Bpk Edy Prastyo  Rp………..   500,000 Transfer
290 17 Mei 20 Bpk Edy Prastyo  Rp………..   250,000 Transfer
291 18 Mei 20 Ummu Imron  Rp………..   250,000 cash
292 18 Mei 20 Hamba Allah  Rp………..   493,500 cash
293 18 Mei 20 Hamba Allah  Rp………..   100,000 cash
294 19 Mei 20 Hamba allah  Rp………..   700,000 cash
295 19 Mei 20 Tk Abu Bakar  Rp……..   1,296,000 cash
296 19 Mei 20 Bpk Edy Prastyo  Rp………..   500,000 Transfer
297 22 Mei 20 Bpk Sugi Mintoko  Rp……..   1,000,000 Transfer
298 22 Mei 20 Hamba Allah  Rp……..   1,000,000 cash
299 23 Mei 20 Pak H Makmur Alam Jaya  Rp……..   5,000,000 cash
300 24 Mei 20 Ibu Ayu  Rp………….   50,000 Transfer
301 28 Mei 20 Ibu  Agustina  Rp……..   1,100,000 cash
302 28 Mei 20 Pak Hus martigo  Rp………..   300,000 Transfer
303 29 Mei 20 Hamba Allah  Rp………..   200,000 Transfer
304 31 Mei 20 Hamba Allah  Rp………..   500,007 Transfer
305 01 Jun 20 Hamba Allah  Rp………..   200,000 Transfer
306 01 Jun 20 Bpk Bayu Hendrawan  Rp………..   100,000 Transfer
307 05 Jun 20 Hamba Allah  Rp……..   1,500,000 Transfer
308 05 Jun 20 Bpk Daviq Anwari  Rp………..   200,000 Transfer
309 05 Jun 20 Bok Nanang Widodo  Rp………..   200,000 Transfer
310 05 Jun 20 Ibu Ida Setianingsih  Rp………..   100,000 Transfer
311 05 Jun 20 Bpk Sugianto  Rp………..   350,000 Transfer
312 05 Jun 20 Hamba Allah  Rp………..   120,000 Transfer
313 05 Jun 20 Hamba Allah  Rp………..   100,000 Transfer
314 05 Jun 20 Hamba Allah  Rp………..   100,000 Transfer
315 07 Jun 20 Hamba Allah  Rp……..   1,000,000 Transfer
316 07 Jun 20 Hamba Allah  Rp………..   500,000 Transfer
317 08 Jun 20 Ibu Tri Puji Lestari Jogja  Rp……..   1,000,000 Transfer
318 08 Jun 20 Ibu Tri Puji Lestari Jogja  Rp………..   500,000 Transfer
319 08 Jun 20 Hamba Allah  Rp………..   250,000 Transfer
320 08 Jun 20 Hamba Allah  Rp………..   200,000 Transfer
321 11 Jun 20 Ibu Raini Beru Bangun  Rp……..   2,000,000 Transfer
322 13 Jun 20 Hamba Allah  Rp………..   300,000 cash
323 16 Jun 20 Hamba Allah  Rp………..   366,000 Transfer
324 22 Jun 20 Bpk Muchafid  Rp……..   1,000,000 Transfer
325 25 Jun 20 Pak Nano (bintang Alam)  Rp………..   500,000 cash
326 26 Jun 20 Bpk Daviq Anwari  Rp………..   200,000 Transfer
327 27 Jun 20 Ummu Azzam  Rp………..   200,000 cash
328 28 Jun 20 Bpk Bayu Hendrawan  Rp………..   100,000 Transfer
329 29 Jun 20 Hamba Allah  Rp………..   200,000 Transfer
330 30 Jun 20 Hamba Allah  Rp………..   300,000 Transfer
331 30 Jun 20 Abu Alifa  Rp………..   500,000 cash
332 30 Jun 20 Hamba Allah (via kupon)  Rp………..   202,000 cash
333 03 Jul 20 Hamba Allah  Rp………..   130,000 Transfer
334 05 Jul 20 Hamba Allah  Rp………..   250,000 Transfer
335 11 Jul 20 Hamba Allah  Rp………..   500,000 cash
336 11 Jul 20 Bpk Turah & Ibu Cursinah  Rp……..   2,000,000 cash
337 11 Jul 20 Donasi Wakaf Wali Santri  Rp……..   1,575,000 cash
338 20 Jul 20 Hamba Allah  Rp………..   200,000 Transfer
339 27 Jul 20 Ananda Ghifar (FKOS)  Rp………..   100,000 cash
340 27 Jul 20 Hamba Allah  Rp………..   200,000 Transfer
341 27 Jul 20 Bpk Daviq Anwari  Rp………..   100,000 Transfer
342 01 Agu 20 Bpk Bayu Hendrawan  Rp………..   100,000 Transfer
343 02 Agu 20 Hamba Allah  Rp………..   150,000 Transfer
344 06 Agu 20 Pak Asep  Rp……..   1,000,000 cash
345 06 Agu 20 Hamba Allah  Rp……..   1,000,000 cash
346 07 Agu 20 Bpk Ari Kurniawan  Rp…………   200,000 Transfer
347 10 Agu 20 Hamba Allah  Rp…………   100,000 cash
348 10 Agu 20 Sisa Dana Qurban  Rp………   4,500,000 cash
349 10 Agu 20 Ummu Hanin  Rp…………   150,000 cash
350 10 Agu 20 Abu Ukasyah  Rp………..   100,000 cash
351 13 Agu 20 Hamba Allah  Rp………..   300,000 cash
352 14 Agu 20 Hamba Allah  Rp………..   250,000 Transfer
353 14 Agu 20 Pak Bambang Ibu Emma  Rp……..   2,000,000 cash
354 14 Agu 20 Bpk Hudi Permadi  Rp………..   250,000 Transfer
355 17 Agu 20 Hamba Allah  Rp……..   1,000,000 Transfer
356 17 Agu 20 Bpk Abdul Syukur  Rp……..   1,000,000 Transfer
357 21 Agu 20 Hamba Allah  Rp………..   500,000 Transfer
358 27 Agu 20 Bpk Daviq Anwari  Rp………..   200,000 Transfer
359 27 Agu 20 Bpk Gus Martigo  Rp………..   300,000 Transfer
360 30 Agu 20 Ibu Watini  Rp………..   200,000 Transfer
361 31 Agu 20 Hamba Allah  Rp………..   150,000 Transfer
362 01 Sep 20 Bpk Bayu Hendrawan  Rp………..   100,000 Transfer
363 01 Sep 20 Ananda Dinda Hasna  Rp………..   100,000 Transfer
364 07 Sep 20 Abu Ukasyah  Rp………..   100,000 cash
365 25 Sep 20 Bpk Daviq Anwari  Rp………..   200,000 Transfer
366 25 Sep 20 Hamba Allah  Rp………..   200,000 Transfer
367 27 Sep 20 Ibu Titik Sugiarti  Rp……..   1,500,000 cash
368 28 Sep 20 Hamba Allah  Rp………..   200,000 Transfer
369 28 Sep 20 Bpk Bayu Hendrawan  Rp………..   100,000 Transfer
370 28 Sep 20 Hamba Allah  Rp………..   300,000 cash
371 29 Sep 20 Ummu Suhail  Rp………..   100,000 cash
372 30 Sep 20 Hamba Allah  Rp………..   300,000 Transfer
373 01 Okt 20 Ummu Nafiza syahzinan  Rp………..   500,000 cash
374 02 Okt 20 Hamba Allah  Rp………..   500,000 Transfer
375 02 Okt 20 Bok Puguh Gandono  Rp………..   200,000 Transfer
376 05 Okt 20 Ummu Yumna  Rp………..   150,000 cash
377 07 Okt 20 Hamba Allah  Rp……..   1,181,100 cash
378 07 Okt 20 Hamba Allah  Rp………..   100,000 Transfer
379 09 Okt 20 Tas Saku Utsman  Rp……..   1,058,600 cash
380 09 Okt 20 Hamba Allah  Rp………..   100,000 cash
381 09 Okt 20 Hamba Allah  Rp………..   200,000 cash
382 16 Okt 20 Bpk Tajudin  Rp……..   1,000,000 Transfer
383 16 Okt 20 Ibu Titik Sugiarti  Rp……..   7,000,000 Transfer
384 20 Okt 20 Kotak Masa Depan  Rp……..   3,751,700 cash
385 20 Okt 20 Kalender Setoran Awal  Rp…….   10,000,000 Transfer
386 23 Okt 20 Bpk Sunaryo  Rp………..   100,000 Transfer
387 23 Okt 20 Hamba Allah  Rp………..   500,000 Transfer
388 23 Okt 20 Hamba Allah  Rp………..   100,000 Transfer
389 24 Okt 20 Hamba Allah  Rp………..   200,000 Transfer
390 24 Okt 20 Hamba Allah  Rp………..   100,000 Transfer
391 26 Okt 20 Hamba Allah  Rp………..   150,000 cash
392 26 Okt 20 Hamba Allah  Rp………..   200,000 Transfer
393 26 Okt 20 Bpk Gus Martigo  Rp………..   500,000 Transfer
394 28 Okt 20 Bpk Puguh Gandono  Rp………..   200,000 Transfer
395 30 Okt 20 Bpk Bayu Hendrawan  Rp………..   200,000 Transfer
396 02 Nov 20 Bpk Purwanto  Rp………..   300,000 Transfer
397 02 Nov 20 Hamba Allah  Rp………..   500,000 Transfer
398 04 Nov 20 Ananda Kinanti  Rp……..   1,000,000 cash
399 06 Nov 20 Hamba Allah  Rp………..   500,000 Transfer
400 10 Nov 20 Hamba Allah  Rp………..   200,000 cash
401 10 Nov 20 Tas Saku Zaid Al Khoir  Rp………..   200,000 cash
402 10 Nov 20 Tas Saku Abyan Shalih  Rp………….   88,000 cash
403 10 Nov 20 Abu Ukasyah  Rp………..   100,000 cash
404 10 Nov 20 Hamba Allah  Rp………….   50,000 cash
405 16 Nov 20 Ummu Hanif  Rp……..   1,500,000 cash
406 16 Nov 20 Hamba Allah  Rp………..   125,000 cash
407 16 Nov 20 Ummu Harits Al Fatih  Rp………..   100,000 cash
408 23 Nov 20 Hamba Allah  Rp………..   200,000 Transfer
409 25 Nov 20 Hamba Allah  Rp………..   100,000 Transfer
410 27 Nov 20 Bpk Bayu Hendrawan  Rp………..   150,000 Transfer
411 27 Nov 20 Hamba Allah  Rp………..   100,000 Transfer
412 28 Nov 20 Bpk Aam Damhuri Rahimahullah  Rp……..   3,000,000 Transfer
413 02 Des 20 Pak Marjiono   Rp……..   1,500,000 cash
414 04 Des 20 Hamba Allah  Rp………..   500,000 Transfer
415 04 Des 20 Hamba Allah  Rp………..   100,000 Transfer
416 06 Des 20 Hamba Allah  Rp………..   500,000 Transfer
417 08 Des 20 Hamba Allah  Rp………..   500,000 cash
418 09 Des 20 Hamba Allah  Rp………..   500,000 Transfer
419 10 Des 20 Hamba Allah  Rp………..   100,000 Transfer
420 11 Des 20 Hamba Allah  Rp………..   200,000 cash
421 22 Des 20 IBU Tri Gita Sakhila  Rp………..   300,000 Transfer
422 23 Des 20 Hamba Allah  Rp………..   200,000 Transfer
423 24 Des 20 Hamba Allah  Rp………..   500,000 Transfer
424 25 Des 20 Hamba Allah  Rp………..   100,000 Transfer
425 25 Des 20 Bpk Daviq Anwari  Rp………..   200,000 Transfer
426 26 Des 20 Hamba Allah  Rp……..   1,000,000 Transfer
427 31 Des 20 Bpk Bayu Hendrawan  Rp………..   150,000 Transfer
428 05 Jan 21 Kalender Setoran Kedua  Rp……..   2,000,000 Transfer
429 06 Jan 21 Hamba Allah  Rp……..   1,000,000 cash
430 06 Jan 21 Bpk Dimas Ibrahim Salam  Rp………..   400,000 Transfer
431 07 Jan 21 Ummu Aisyah Zakiyah  Rp……..   1,500,000 cash
432 07 Jan 21 Abu Ukasyah  Rp………..   100,000 cash
433 07 Jan 21 Hamba Allah  Rp………..   300,000 Transfer
434 08 Jan 21 Hamba Allah  Rp………..   300,000 cash
435 08 Jan 21 Ummu Rafat  Rp………..   150,000 cash
436 08 Jan 21 Hamba Allah  Rp………..   500,000 Transfer
437 11 Jan 21 Hamba Allah  Rp………..   800,000 Transfer
438 25 Jan 21 Hamba Allah  Rp………..   200,000 Transfer
439 26 Jan 21 Hamba Allah  Rp………..   200,000 Transfer
440 26 Jan 21 Hamba Allah  Rp………..   100,000 Transfer
441 28 Jan 21 Bpk Suharjo  Rp………..   700,000 Transfer
442 28 Jan 21 Hamba Allah  Rp……..   2,000,000 cash
443 28 Jan 21 Tas Saku TK B Utsman  Rp………..   458,300 cash
444 28 Jan 21 Kaisah Nur Dianah  Rp………….   50,000 cash
445 28 Jan 21 Hamba Allah  Rp………..   125,000 cash
446 28 Jan 21 Bpk Muchamad Imam Sukoco  Rp………..   150,000 Transfer
447 29 Jan 21 Hamba Allah  Rp………..   150,000 Transfer
448 29 Jan 21 Hamba Allah  Rp………..   100,000 Transfer
449 30 Jan 21 Hamba Allah  Rp………..   300,000 Transfer
450 30 Jan 21 Bpk Bayu Hendrawan  Rp………..   100,000 Transfer
451 30 Jan 21 Ibu Yanti Dwi Mulyatin  Rp………..   200,000 Transfer
452 05 Feb 21 Hamba Allah  Rp……..   1,000,000 Transfer
453 05 Feb 21 Hamba Allah  Rp………..   500,000 Transfer
454 07 Feb 21 Hamba Allah  Rp………..   250,000 Cash
455 07 Feb 21 Abu Ukasyah  Rp………..   100,000 Cash
456 07 Feb 21 Bpk Maksudi & Ibu Warsinah  Rp……..   1,000,000 Transfer
457 09 Feb 21 Ibu Siti Khomsatun  Rp………..   500,000 Cash
458 11 Feb 21 Hamba Allah  Rp………..   117,000 Cash
459 12 Feb 21 Bpk Doni Darmanto  Rp………..   100,000 Transfer
460 12 Feb 21 Ummu Harits Al Fatih  Rp………..   100,000 Cash
461 12 Feb 21 Abu Qonita Isman  Rp………….   50,000 Cash
462 15 Feb 21 Ummu Aqilla Khanza  Rp………..   300,000 Cash
463 15 Feb 21 Ummu Azam Maruf Ihsan  Rp……..   1,500,000 Cash
464 17 Feb 21 Bpk Supriyanto  Rp………..   200,000 Transfer
465 18 Feb 21 Kotak Infaq  Rp……..   2,250,000 Cash
466 19 Feb 21 Hamba Allah  Rp……..   1,500,000 Transfer
467 19 Feb 21 Ibu Nunung Halimah Binti Uko  Rp………..   250,000 Cash
468 25 Feb 21 Hamba Allah  Rp……..   1,000,000 Transfer
469 26 Feb 21 Hamba Allah  Rp………..   100,000 Transfer
470 02 Mar 21 Hamba Allah  Rp………..   200,000 Transfer
471 03 Mar 21 Abu Ukasyah  Rp………..   100,000 Cash
472 03 Mar 21 Kupon Donasi  Rp………..   840,000 Cash
473 03 Mar 21 Hamba Allah  Rp………..   300,000 Cash
474 03 Mar 21 Bpk Rusdijanto  Rp………..   500,000 Transfer
475 04 Mar 21 Bpk Bayu Hendrawan  Rp………..   150,000 Transfer
476 04 Mar 21 Ibu Rita Ardani Medan  Rp………..   350,000 Transfer
477 07 Mar 21 Ibu Anjar Mianti  Rp………..   500,000 Transfer
478 07 Mar 21 Hamba Allah  Rp………..   100,000 Transfer
479 08 Mar 21 Sri Mulyani  Rp………..   100,000 Cash
480 08 Mar 21 Ibu Mayla Novita Lesti   Rp………..   150,000 Transfer
481 08 Mar 21 DKM An Nuur PT Musashi  Rp……..   5,000,000 cash
482 08 Mar 21 Hamba Allah  Rp………..   100,000 Transfer
483 08 Mar 21 Bpk muhamad Octamar  Rp………..   100,000 Transfer
484 09 Mar 21 Ibu Rivinia  Rp………..   100,000 Cash
485 11 Mar 21 Hamba Allah  Rp………..   200,000 cash
486 11 Mar 21 Hamba Allah  Rp………..   100,000 cash
487 11 Mar 21 Bu Dewi S  Rp………….   50,000 cash
488 11 Mar 21 Bu Rina  Rp………..   100,000 cash
489 11 Mar 21 Hamba Allah  Rp………….   50,000 cash
490 11 Mar 21 Gallery Haffia CKM  Rp………..   500,000 Cash
491 11 Mar 21 Bpk Puguh Gandono (rahimahullah)  Rp………..   300,000 Cash
492 12 Mar 21 Hamba Allah  Rp………..   150,000 Transfer
493 12 Mar 21 Hamba Allah  Rp………..   100,000 Transfer
494 12 Mar 21 Hamba Allah  Rp……..   2,500,000 Transfer
495 12 Mar 21 Ummu Reyza  Rp………..   100,000 Cash
496 13 Mar 21 Hamba Allah  Rp………..   100,000 Transfer
497 15 Mar 21 Hamba Allah  Rp………..   200,000 Transfer
498 15 Mar 21 Bpk Winarno  Rp………..   100,000 Transfer
499 16 Mar 21 Hamba Allah  Rp………….   60,000 Transfer
500 18 Mar 21 Uang Temuan  Rp………….   25,000 Cash
501 18 Mar 21 Hamba Allah  Rp………..   300,000 Cash
502 18 Mar 21 Bpk Ozy Body kit  Rp………….   50,000 Cash
503 18 Mar 21 Ibu Sri Mudji Rahayu  Rp………….   50,000 Transfer
504 19 Mar 21 Ibu Riana Wati  Rp………..   300,000 Transfer
505 19 Mar 21 Keluarga Besar Bpk Asep  Rp……..   7,000,000 Transfer
506 22 Mar 21 Bapak Hasanudin  Rp……..   1,000,000 Cash
507 22 Mar 21 Henjualan besi sekolah  Rp……..   8,081,500 Cash
508 22 Mar 21 Hamba Allah  Rp………….   45,000 Cash
509 22 Mar 21 Ummu Rayza  Rp………..   100,000 Cash
510 22 Mar 21 Hamba Allah  Rp………..   100,000 Cash
511 22 Mar 21 Hamba Allah  Rp………..   125,000 Cash
512 22 Mar 21 Bpk Umar (rahimahullah)  Rp……..   1,500,000 Cash
513 24 Mar 21 Hamba Allah  Rp………..   200,000 Transfer
514 25 Mar 21 Hamba Allah  Rp………..   100,000 Transfer
515 26 Mar 21 Tas Saku TKB UMAR  Rp……..   1,345,700 Cash
516 26 Mar 21 Keluarga Bpk Chosim  Rp……..   1,001,001 Transfer
517 26 Mar 21 Ibu Linda Medan  Rp………..   200,000 Transfer
518 26 Mar 21 Hamba Allah  Rp………..   200,000 Transfer
519 26 Mar 21 Ibu Nani Rosita  Rp………..   500,000 Transfer
520 26 Mar 21 Hamba Allah  Rp………..   100,000 Transfer
521 26 Mar 21 Hamba Allah  Rp………..   100,000 Transfer
522 26 Mar 21 Hamba Allah  Rp………..   100,000 Transfer
523 26 Mar 21 Hamba Allah  Rp………..   300,000 Transfer
524 26 Mar 21 Bpk Otim Griya  Rp………..   550,000 Cash
525 27 Mar 21 Tas Saku TK B Ali   Rp………….   69,000 Cash
526 27 Mar 21 Hamba Allah  Rp………..   100,000 Cash
527 27 Mar 21 Bpk Puguh Gandono  Rp………..   100,000 Cash
528 27 Mar 21 Ibu Aisyah Rahimahallah  Rp………..   500,000 Cash
529 27 Mar 21 Penjualan Baja Ringan  Rp………..   500,000 Cash
530 27 Mar 21 Bpk Hartono  Rp………..   200,000 Transfer
531 27 Mar 21 Hamba Allah  Rp………..   100,000 Transfer
532 28 Mar 21 Mushalah Bpk Septriyono  Rp………..   550,000 Transfer
533 29 Mar 21 Bpak Hasanudin  Rp………..   200,000 Transfer
534 30 Mar 21 Bpk Bayu Hendrawan  Rp………..   150,000 Transfer
535 31 Mar 21 Ibu Yanti Dwi Mulyatin  Rp………..   200,000 Transfer
536 02 Apr 21 Hamba Allah  Rp………..   100,000 Transfer
537 03 Apr 21 Hamba Allah  Rp………..   100,000 Transfer
538 08 Apr 21 Srijuniati  Rp………..   200,000 Transfer
539 09 Apr 21 Hamba Allah  Rp………..   500,000 Transfer
540 10 Apr 21 Bpk Agus Supriyanto  Rp………….   50,000 Transfer
541 10 Apr 21 Hamba Allah  Rp………..   150,000 Transfer
542 12 Apr 21 Hamba Allah  Rp……..   1,000,000 Transfer
543 12 Apr 21 Ibu Fanda Varadilah  Rp……..   1,200,000 Transfer
544 15 Apr 21 Hamba Allah  Rp………..   100,000 Transfer
545 15 Apr 21 Ibu Melisa Devi  Rp………..   100,000 Transfer
546 15 Apr 21 Hamba Allah  Rp………..   100,000 Transfer
547 16 Apr 21 Hamba Allah  Rp………..   100,000 Transfer
548 18 Apr 21 Hamba Allah  Rp………..   300,000 Transfer
549 19 Apr 21 Hamba Allah  Rp………..   100,000 Transfer
550 19 Apr 21 Bpk Purwanto  Rp………..   350,000 Transfer
551 21 Apr 21 Hamba Allah  Rp………..   500,000 Cash
552 21 Apr 21 Kakeknya Azka  Rp………..   500,000 Cash
553 21 Apr 21 Hamba Allah  Rp………..   100,000 Transfer
554 22 Apr 21 Hamba Allah  Rp………..   500,000 Cash
555 22 Apr 21 Kakeknya Azka  Rp………..   500,000 Cash
556 22 Apr 21 Kekurangan Kalender 1441H  Rp………..   300,000 Transfer
557 23 Apr 21 Hamba Allah  Rp………..   100,000 Transfer
558 23 Apr 21 Hamba Allah  Rp………..   100,000 Transfer
559 23 Apr 21 Hamba Allah  Rp………..   200,000 Transfer
560 24 Apr 21 Hamba Allah  Rp………..   500,000 Transfer
561 25 Apr 21 Hamba Allah  Rp………..   150,000 Transfer
562 26 Apr 21 Hamba Allah  Rp………..   300,000 Transfer
563 26 Apr 21 Hamba Allah  Rp………..   150,000 Transfer
564 27 Apr 21 Bpk Daviq Anwari  Rp………..   100,000 Transfer
565 27 Apr 21 Hamba Allah  Rp………..   300,000 Transfer
566 27 Apr 21 Ibu Iriyanti  Rp………..   200,000 Transfer
567 28 Apr 21 Bpk Faisal Luqman Al Hakim  Rp………..   250,000 Transfer
568 29 Apr 21 Bpk Aam Damhuri Rahimahullah  Rp……..   1,500,000 Transfer
569 30 Apr 21 Hamba Allah  Rp………..   300,000 Transfer
570 30 Apr 21 Hamba Allah  Rp………..   500,000 Transfer
571 30 Apr 21 Hamba Allah  Rp………..   250,000 Transfer
572 30 Apr 21 Hamba Allah  Rp………..   400,000 Transfer
573 30 Apr 21 Hamba Allah  Rp………..   100,000 Transfer
574 30 Apr 21 Hamba Allah  Rp………..   200,000 Transfer
575 01 Mei 21 Hamba Allah  Rp………..   100,000 Transfer
576 02 Mei 21 Bpk Bayu Hendrawan  Rp………..   150,000 Transfer
577 02 Mei 21 Bpk Eko Purwanto  Rp………..   500,000 Transfer
578 02 Mei 21 Bpk Taopik Hidayat  Rp………..   300,000 Transfer
579 03 Mei 21 Hamba Allah  Rp………..   100,000 Transfer
580 03 Mei 21 Hamba Allah  Rp………..   600,000 Transfer
581 05 Mei 21 Hamba Allah  Rp………..   100,000 Transfer
582 06 Mei 21 Hamba Allah  Rp………..   100,000 Transfer
583 06 Mei 21 Hamba Allah  Rp………..   100,000 Transfer
584 06 Mei 21 Bpk Temu Suyono bin Yoso  Rp……..   1,000,000 Transfer
585 06 Mei 21 Hamba Allah  Rp………..   500,000 Transfer
586 06 Mei 21 Hamba Allah  Rp………..   500,000 Transfer
587 07 Mei 21 Bpk Otim  Rp……..   1,000,000 Transfer
588 07 Mei 21 Bpk Dadang  Rp………..   150,000 Transfer
589 07 Mei 21 Bpk Wahyudin  Rp………..   500,000 Transfer
590 07 Mei 21 Hamba Allah  Rp………..   500,000 Transfer
591 07 Mei 21 Hamba Allah  Rp………..   500,000 Transfer
592 07 Mei 21 Ibu Rita Medan  Rp………..   150,000 Transfer
593 07 Mei 21 Hamba Allah  Rp………..   900,000 Transfer
594 07 Mei 21 Hamba Allah  Rp………..   550,000 Transfer
595 07 Mei 21 Hamba Allah  Rp………..   100,000 Transfer
596 07 Mei 21 Hamba Allah  Rp………..   100,000 Transfer
597 09 Mei 21 Hamba Allah  Rp………..   150,000 Transfer
598 09 Mei 21 Hamba Allah  Rp………..   600,000 Transfer
599 09 Mei 21 Hamba Allah  Rp………..   150,000 Transfer
600 09 Mei 21 Ibu Fanda varadilah   Rp……..   2,000,000 Transfer
601 10 Mei 21 Bpk  ARIF RACHMAN  Rp………..   150,000 Transfer
602 11 Mei 21 Hamba Allah  Rp………..   500,000 Transfer
603 11 Mei 21 Puguh Gandono rahimahullaah  Rp………..   150,000 Transfer
604 11 Mei 21 Ibu Nina Helina  Rp………..   100,000 Transfer
605 12 Mei 21 Hamba Allah  Rp……..   1,000,000 Transfer
606 12 Mei 21 Hamba Allah  Rp………..   300,000 Transfer
607 12 Mei 21 Hamba Allah  Rp………..   200,000 Transfer
608 12 Mei 21 Bpk Sutrisno  Rp………..   200,000 Transfer
609 19 Mei 21 Hamba Allah  Rp………..   250,000 Transfer

Demikian laporan penggalangan donasi untuk Pembebasa Tanah Wakaf, atas nama  Yayasan Al-Kautsar Al-Islamiyah Karawang  kami ucapkan  Jazaakumu Alloohu khoiron wa baaroka Alloohu fiikum kepada semua pihak yang telah berdonasi dan menyebarkan Informasi Penggalangan Dana ini. Semoga Alloohu subhaanahu wa ta’ala Dzat yg maha baik yg akan membalas semua kebaikan ini dg balasan yg lbh baik lg di dunia dan di akhiratNya nanti, aamiin Alloohumma aamiin…

Leave a Reply

Your email address will not be published.